Kategorier
Ikke kategoriseret

Lynge – validering af slægtshistorie

Bendt Lynge har i en årrække, inden han blev syg og døde den 24. marts 1987, forsket i slægtens historie og samlet ældre og nyere data til og med 1981.

Bendt Lynge

Det foregik, før de elektroniske mediers indtog, via tilgængelige kirkebøger og relevant litteratur og gennem personlige kontakter til de berørte familier.

Den grønlandske version vil blive offentliggjort når alle data er blevet valideret.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.