Forventningerne til Tele Greenlands søkabel

Søkabel.

Tele Greenland har meddelt, at der på tirsdag den 24. marts 2009 åbnes for adgang til internettet via søkabel. Hvad betyder det så for os brugere?

Soekabel

Hastigheden på søkablet, som på satellitten, afhænger af den tid det tager data og endnu vigtigere dine kontrolsignaler, at løbe frem og tilbage via søkablet til Danmark eller USA. Du kan derfor forvente 1-1,2 Mbit hastighed fra Danmark i én TCP session og næsten det dobbelte fra USA, men du kan opnå omkring 3 Mbit på UDP protokollen under optimale forhold.

Ved download af programmer og musik er det især en teknologi, der hedder “TCP-Windowsize”, som har betydning. Det har intet med skærmstørrelse at gøre, men handler om, hvor store “bidder” af data, der sendes af gangen. Afhængig af operativsystem og opsætning vil den maksimale hastighed være forskellig.

Disse forhold er ens for alle brugere af internettet i hele verden, men netop satellitforbindelsen gør “problemet” ca. 100 gange større for grønlandske brugere.

Generelt står satellit internettet over for to problemer, som er net latenstid (latency) og ustabil forbindelse.

Problemet med satellitter.

Problemet med netværkets latenstid i satellit internettjenester stadig uløste indtil i dag. Dette problem kan forårsage at internet servicen er ubrugelig i nogle online-applikationer såsom netværksspil og videokonferencer. Et godt eksempel er netværksspil. Flere spillere kobler deres spil-konsoller eller personlige computere til internettet og deltager i et online spil, World of War Craft for eksempel til at konkurrere mod hinanden. Kommunikations-og synkronisering mellem hver spiller er meget vigtigt. Disse spil kræver mulighed for at reagere hurtigt på de begivenheder, der finder sted i spillet (for eksempel flygte fra modstanderens angreb). Med en latenstid på bare 0,5 sekunder vil normale spil være påvirket, hvilket medfører at spillere der kobler op ved hjælp af satellit internet kan være en ulempe.

Forringelse af serviceniveauet på grund af kraftig storm.

Satellitsignalerne forstyrres, under kraftige storme og vil medføre ustabile internetforbindelser eller endda kort sigt samlede udfald på tjenesten.

De undersøgelser og analyser, der blev gennemført i 2006 viste klart, at etableringen af et søkabel er nødvendigt, hvis telekommunikationen mellem Grønland og udlandet skal sikres og udvikles i de næste mange år.

Søkablet skal opfylde flere formål:

Kapacitetsbehov: Efterspørgslen efter kapacitet stiger så voldsomt, at TELE om få år ikke kan imødekomme efterspørgslen alene med en satellitforbindelse.

Forretningsudvikling: Kunderne efterspørger allerede nu større hastigheder på Internet og nye produkter, som TELE ikke vil være i stand til at levere med den nuværende afhængighed af satellit. Det er ikke holdbart, at Grønlands forbindelser til omverdenen ikke er tidssvarende.

Sikkerhed/redundans: Søkablet går både til Europa og Nordamerika, så Grønland opnår den bedst tænkelige forsyningssikkerhed i de kommende mange år.

Sund økonomisk forretningsmodel: Med udviklingen i efterspørgsel efter kapacitet til nuværende og nye tjenester og med de økonomiske forudsætninger, som TELE gør sig om investeringen, vil etableringen af et søkabel i de kommende mange år være en af de vigtigste forudsætninger for at fortsætte med takstreduktioner i takt med, at forbruget af telekommunikation vokser.

Læs selv mere her:

Pros And Cons Of Satellite Internet Service – Hastighedstest – TELE Greenland underskriver søkabelkontrakt

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.